impetum.hu - aktuális 

Magyar Írószövetség - tisztújítás

Madár János elnökjelölt 

Ezen az oldalon számolunk be az általunk fontosnak tartott eseményekről. Most Madár János elnökjelöltet és pályázatát szeretnénk az olvasóknak bemutatni. Első lépésben az író és szerkesztő szakmai életrajzát közöljük:  „Pályázatomat több írószövetségi tag – köztük több választmányi tag – kezdeményezésére nyújtom be a mai napon (2018. augusztus 28.), amelyet az alábbiakban részletezett pontokkal indokolom.  I. Szakmai életrajz:  A Nyírségben, Balkányban születtem 1948-ban. Ez a megye irodalmi szempontból a legexponáltabb, hiszen – irodalomtörténeti szemmel nézve – a legtöbb írót, költőt és elméleti irodalmárt adta az országnak. Csupán néhány név: Bessenyei György, Kölcsey Ferenc, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Czóbel Minka, Király István, Czine Mihály, Rákos Sándor, Váci Mihály, Fábián Zoltán, Képes Géza, Ratkó József, Balázs  József, Szöllősi Zoltán, stb. Ez a szellemi örökség már gyermekkoromban megérintett. Majd később  Miskolcon, Tatabányán – a bányaipari technikumi évek alatt – országosan ismert írókkal, költőkkel  ismerkedtem meg. Osztályfőnököm volt Gál István Kossuth-díjas író édesapja, akinek nagyon sokat  köszönhetek az első publikációk szempontjából is. Aztán a győri, nyíregyházi, debreceni, budapesti felsőfokú  tanulmányaim során jelentős alkotók egész sorát ismertem meg: Nagy László, Juhász Ferenc, Illés Endre, Páskándi Géza, Kányádi Sándor, Takács Imre, Kalász Márton, Fodor András, Kiss Tamás, Szabó Magda, Kormos István, Niklai Ádám, Kertész László, Bényei József, Kovács Kálmán, Mocsár Gábor, Simonyi Imre,  Csoóri Sándor, Szállási László, Katona Béla, Margócsy József, Görömbei András, Nagy Gáspár, Csengey Dénes, Aczél Géza, Várkonyi Anikó, Márkus Béla, Cs. Nagy Ibolya, stb. Nyíregyházán éltem évtizedeken át, ahol a Megyei és Városi Könyvtárban dolgoztam könyvtárosként; közben országos olvasásszociológiai munkacsoportban végeztem felméréseket, kutatásokat. A Nyíregyházi Rádió munkatársa voltam hosszú ideig. Rövid ideig tanítottam, ami szoros kapcsolatban volt az olvasótábori mozgalommal, hiszen több mint húsz évig  szerveztem, vezettem olvasótábort az ország számtalan helyén: Nyírszőlős, Nyíregyháza, Nagykálló, Kótaj, Kállósemjén, Vásárosnamény, Balkány, Balmazújváros, Sárospatak, Kácsárd, Debrecen, Nagyiván, stb. Az itt említett olvasótáborokat kitünő írókkal, könyvtárosokkal, színészekkel, természettudósokkal vezettük: Ratkó Józseffel, Nagy Gáspárral, Csengey Dénessel, Fekete Gyulával, Fábián Zoltánnal, Maróti Istvánnal, Kocsis Istvánnal, Zombori Ottóval, Csikos Sándorral és másokkal A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  Írócsoport titkáraként még közelebb kerültem a kortársirodalomhoz, így élő és folyamatos kapcsolatom volt  szinte mindenkivel (főleg a debreceni csoport tagjaival). Gyermekként és felnőttként is éltem Tokajban, ami azt  jelentette számomra, hogy a két megye irodalmi kapcsolataira egyre jobban figyeltem, figyelek. Húsz éve  élek Nógrádban (Bátonyterenyén), illetve Budapesten. Így Mikszáth Kálmán, Madách Imre, Jobbágy Károly és mások szellemi örökségével is foglalkozom. Több, mint húsz irodalmi társaságnak, közösségnek vagyok  tagja. Alapítója vagyok a Czóbel Minka Társaságnak, a Váci Mihály Irodalmi Körnek, a Bessenyei György Társaságnak, a Jobbágy Károly Társaságnak. Vezetőségi tagja vagyok a Népi Írók Baráti Társaságának,  amely kiemelten foglalkozik Veres Péter, Németh László, Móricz Zsigmond, Sinka István és mások szellemi  örökségével. A Rím Könyvkiadó alapítója, vezetője vagyok (több, mint háromszáz könyvet adtunk ki eddig.) A Szabolcsi Írótábor alapítója és vezetője vagyok (2018. nyarán volt a 45. táborunk Tokajban). A budapesti évek új és új irodalmi kapcsolatokat hoztak számomra. Ennek köszönhetően két éve lettem a Magyar Újságírók Közössége alelnöke. Az irodalom és az újságírás mindig is összekapcsolódott az  életemben. A Kelet Felől című irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat alapító főszerkesztőjeként, a Muravidék és a Magyar Múzsa című folyóiratok szerkesztőjeként az írott sajtó ilyen értelemben is állandósult az életemben. Kezdeményezésemre megalakult az Irodalmi Folyóiratok Országos Találkozója konferenciasorozat, amelynek állandó színhelye Székesfehérvár lett (a Vörösmarty Társaság székháza). A Vár, Agria, Kelet Felől, Magyar Múzsa, Palócföld, Szőrös Kő, Muravidék, Új Tanú, Esztergom és Környéke  stb. című folyóiratok szakmai találkozóit azért is tartom nagyon fontosnak, mert a bemutatkozások, tanácskozások által minden szempontból erősítik egymást az irodalmi fórumok. A szerzők átjárását is jelenthetik ugyanakkor egyik folyóiratból a másikba. Eddig kilenc önálló kötetem jelent meg (vers, esszé, tanulmány, monográfia). Kitüntetéseim: Bessenyei György, Kölcsey Ferenc, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Váci Mihály nevéhez kötődő plakettek; Proo Civitatae kitüntetés (2002) az irodalmi, művészeti, helytörténeti értékek megmentéséért végzett munkáért; Váci Mihály-díj (2009); Balkány Város Díszpolgára (2014); Petőfi Sándor Sajtószabadság-díj (2017).“ *szerk.: Bár az első gyalázkodó levelet már megkaptuk, a fórum nyitva áll.
Impetum.hu
  Home   >
Próza   > Vers     > Vers     > Sakrosant > új vers >